Li Xiaodong

© Li Xiaodong
View the visual content
http://lixiaodong.net/
2014
2014 - Moriyama RAIC International Prize - Liyuan Library Beijing, CN

© Li Xiaodong
Liyuan Library2014 - Moriyama RAIC International Prize
Award
Cultural architecture
Public libraries and archives