Stinson House

Toronto, ON
1994
Residential Design Awards
Award