© Atelier Ping Jiang / EID Arch

The Panda Pavilions

Chengdu, CN
1 Award